• Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

 1. Termíny a definice
 2. Údaje, které shromažďujeme
 3. Zásady používání souborů cookie

Poslední aktualizace 10. května 2024. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti pro uživatele okamžitě po tomto datu.
eCarsTrade.com („my“, „nás“) respektuje vaše soukromí a zavazuje se je chránit prostřednictvím dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů. Tato zásada popisuje:

 • typy informací, které od vás můžeme shromažďovat, když přistupujete nebo používáte naši webovou stránku – ecarstrade.com a další online služby (souhrnně naše „Služby“);
 • naše postupy pro shromažďování, používání, údržbu, ochranu a zveřejňování těchto informací.

Tyto zásady se vztahují pouze na informace, které shromažďujeme prostřednictvím našich Služeb a v elektronické komunikaci zasílané prostřednictvím našich Služeb nebo v souvislosti s nimi.

Termíny a definice

 1. Data – veškeré informace, které prostřednictvím této webové stránky odešlete společnosti eCarsTrade.
 2. Cookies – malý textový soubor, který ukládáme do vašeho počítače, když navštívíte určité stránky tohoto webu. Další podrobnosti o souborech cookie a o tom, jak je používáme, naleznete v článku Zásady používání souborů cookie.
 3. eCarsTrade , my nebo my – web provozovaný společností Solaf BVBA, se sídlem Walravensbosstraat 200, 3090 Overijse, Belgie as DPH BE 0889.569.677.
 4. Uživatel nebo „vy“ nebo „váš“ označuje vás jako uživatele Služeb. Uživatel je někdo, kdo přistupuje ke Službám nebo je používá za účelem sdílení, zobrazování, hostování, publikování, obchodování, nahrávání informací nebo prohlížení obrázků a zahrnuje další osoby, které se společně podílejí na používání Služeb.
 5. Uživatelský účet je samostatná část webové stránky, která obsahuje informace o uživateli požadované eCarsTrade.com při registraci.
 6. Obsah bude zahrnovat (ale není omezen na) obrázky, fotografie, zvuk, video, údaje o poloze, „místa v okolí“ a všechny další formy informací nebo dat.

eCarsTrade.com se kvalifikuje jako správce údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)). Jako takoví se snažíme dodržovat všechny zákonné povinnosti, které pro správce osobních údajů vyplývají z GDPR.

eCarsTrade.com se snaží nabídnout svým návštěvníkům a uživatelům mnoho výhod internetových technologií a poskytovat interaktivní a personalizované zážitky. Pro tyto účely můžeme z eCarsTrade.com použít osobní údaje – jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo atd., na které se vztahují podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů. My, a předpokládáme, že i vy, netolerujeme spam. Vaši e-mailovou adresu proto nikdy neprodáme, nevyměníme ani nepronajmeme žádným neoprávněným třetím stranám.

Údaje, které shromažďujeme

1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME OD NAŠICH UŽIVATELŮ?

eCarsTrade.com může shromažďovat a používat informace o svých uživatelích. Shromažďujeme pouze údaje, které jsou nezbytné pro naši činnost a umožňují nám poskytovat vám lepší uživatelskou zkušenost.

Informace, pomocí kterých lze osobu identifikovat, mohou zahrnovat údaje, které Uživatel dobrovolně zadá, použije nebo poskytne při využívání Služeb webu eCarsTrade.com nebo předloží při vytváření Uživatelského účtu. eCarsTrade.com shromažďuje a používá informace pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, jakož i k nabízení nových služeb uživateli nebo k jeho seznámení s novými funkcemi na webových stránkách.

Můžeme také používat určité nástroje pro sledování výkonu, jako je Google Analytics. Pomocí Google Analytics shromažďujeme informace o vašem chování a preferencích při používání naší online platformy.

Shromažďujeme dva typy informací od a o našich Uživatelích, včetně informací:

 • podle kterých můžete být osobně identifikováni; a/nebo
 • o vašem internetovém připojení, zařízení, které používáte k přístupu k našim Službám, a podrobnostech o vašem používání (tj. vašeho poskytovatele internetových služeb).

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím našich Služeb nebo jejich prostřednictvím, mohou zahrnovat:

 1. Když navštívíte naše webové stránky, budeme zpracovávat údaje včetně navštívených stránek, typu prohlížeče, operačního systému, údajů URL, jazyka a ID zařízení, abychom zlepšili vaši uživatelskou zkušenost. Zpracování je založeno na vašem souhlasu a tyto informace budou uchovávány po dobu 365 dnů.
 2. Při registraci nového zákazníka zpracujeme vaše křestní jméno, příjmení, kontaktní údaje a komunikační údaje jako součást našich požadavků Poznej svého zákazníka (KYC). Kromě toho zpracujeme údaje o vaší společnosti, včetně názvu, země, DPH, roku registrace, typu podnikání a počtu vozů zakoupených za měsíc. Toto zpracování je nezbytné z důvodu zákonných povinností a tyto údaje budeme uchovávat po dobu 10 let.
 3. Při zasílání přímé komunikace, jako jsou e-maily a SMS, budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, abychom vás informovali o stavu nákupu, slevách a dalších relevantních informacích. Toto zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu a našich oprávněných zájmů a údaje budou uchovávány po dobu 10 let.
 4. V reakci na žádosti o kontakt zpracujeme vaše křestní jméno, e-mail a telefonní číslo, abychom vám pomohli s vašimi dotazy. Právním základem tohoto zpracování je plnění našich zákonných povinností a smluvních důvodů a údaje budou uchovávány po dobu 10 let.
 5. Pro generování dokumentů, jako jsou proforma faktury a oprávnění k vyzvednutí (PUA), zpracujeme vaše DIČ a název společnosti jako součást našich smluvních závazků. Tyto údaje budou uchovávány po dobu 10 let a jsou odůvodněny zákonnými povinnostmi a smluvními důvody.
 6. Při vyzvednutí vozu zpracujeme údaje o osobě nebo společnosti, která vůz vyzvedne, včetně jména, příjmení, názvu společnosti a údajů o společnosti. To je nezbytné pro plnění smluvních povinností a vychází z našich oprávněných zájmů. Tyto informace budou uchovávány po dobu 10 let.

2. JAK SBÍRÁME INFORMACE OD UŽIVATELŮ?

Způsob, jakým shromažďujeme a uchováváme informace, závisí na stránkách, které navštěvujete, na aktivitách, kterých se rozhodnete zúčastnit, a na poskytovaných službách. Například můžete být požádáni o poskytnutí informací, když se zaregistrujete pro přístup k určitým částem naší webové stránky, vytvoříte uživatelský účet, požádáte o určité funkce, jako jsou e-mailové zpravodaje. Stejně jako většina webových stránek i eCarsTrade.com shromažďuje informace automaticky a pomocí elektronických nástrojů, které mohou být pro naše návštěvníky a uživatele transparentní. Můžeme například přihlásit jméno vašeho poskytovatele internetových služeb.

3. CO DĚLÁME S INFORMACEMI, KTERÉ SBÍRÁME?

Stejně jako jiné webové stránky shromažďujeme informace, abychom vylepšili vaši návštěvu a poskytli více individualizovaný obsah. Respektujeme vaše soukromí a vaše informace s nikým nesdílíme, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nezbytné.
Údaje, které od vás shromáždíme, budeme uchovávat po dobu maximálně 10 /deset/ let, nebo méně, pokud již nebudou nutné pro poskytování služeb eCarsTrade.com pro vás. Po uplynutí této doby se zavazujeme smazat veškeré informace, které jsme od vás shromáždili.
Souhrnné informace a informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být použity mnoha způsoby. Například eCarsTrade.com může kombinovat informace o vašich vzorcích používání na webových stránkách s podobnými informacemi získanými od jiných uživatelů, aby pomohly zlepšit naše stránky a služby (např. zjistit, které stránky jsou nejvíce navštěvovány nebo jaké funkce uživatelé považují za nejatraktivnější) . Tyto informace neobsahují žádné informace o vás a neumožňují nikomu, aby vás osobně identifikoval. Můžeme použít osobně identifikovatelné údaje shromážděné na webových stránkách, abychom s vámi mohli komunikovat o vašich preferencích registrace a přizpůsobení; naše podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů; služby a produkty nabízené webem nebo jeho prostřednictvím; a další témata, která by vás podle nás mohla zajímat. Osobně identifikovatelné informace shromážděné eCarsTrade.com mohou být také použity pro jiné účely, včetně, ale bez omezení, administrace webových stránek, řešení problémů, zpracování transakcí elektronického obchodu a další komunikace s vámi.

4. ZVEŘEJNĚNÍ

eCarsTrade.com nebude předávat informace o vás třetím stranám za účelem poskytování nebo usnadnění reklamy třetích stran. Nebudeme prodávat informace o vás. Za určitých okolností můžeme sdílet informace o vašem účtu s třetími stranami, včetně: (1) s vaším souhlasem; (2) poskytovateli služeb nebo partnerovi, který splňuje naše standardy ochrany údajů. Pokud se chystáme sdílet vaše informace v reakci na právní proces, upozorníme vás, abyste je mohli napadnout (například žádostí o soudní zásah), pokud nám to nezakazuje zákon nebo se domníváme, že to může ohrozit ostatní. Budeme vznášet námitky proti žádostem o informace o uživatelích našich služeb, které považujeme za nevhodné. K takovým informacím mohou mít přístup některé třetí strany, které poskytují technickou podporu pro provoz našich webových stránek – například naše webhostingová služba.

5. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ SOUHLASU

Svůj souhlas se shromažďováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás na adrese [email protected]

6. ZMĚNA NEBO KONTROLA INFORMACÍ

Pokud byste chtěli zkontrolovat, změnit nebo smazat osobní údaje, které jsme od vás shromáždili nebo jste odeslali či trvale smazali svůj účet, kontaktujte nás.

7. PŘÍSTUP A OPRAVA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Podnikáme přiměřené kroky k přesnému zaznamenání osobních údajů, které nám poskytnete, a také veškerých následných aktualizací.

Doporučujeme vám zkontrolovat, aktualizovat a opravit osobní údaje, které o vás uchováváme. Můžete požádat, abychom vymazali osobní údaje o vás, které jsou nepřesné, neúplné, irelevantní pro legitimní účely nebo jsou zpracovávány způsobem, který porušuje jakékoli platné právní požadavky.

8. BEZPEČNOST: JAK CHRÁNÍME VAŠE INFORMACE?

eCarsTrade.com je registrován jako správce osobních údajů podle práva Evropské unie.

Zavedli jsme vhodná opatření ve formě různých technických, fyzických a jiných prostředků, včetně, ale nejen, opatření týkajících se bezpečnosti našich elektronických systémů a databází. Cílem těchto prostředků je zlepšit integritu a bezpečnost osobních údajů, které shromažďujeme a uchováváme. Mějte však na paměti, že ani ta nejlepší bezpečnostní opatření nemohou zaručit úplné odstranění všech rizik. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, porušení nebo nebezpečí pro narušení našich bezpečnostních systémů, pokusíme se vás o tom elektronicky informovat, aby bylo možné podniknout včasná a vhodná ochranná opatření. Kromě toho, že vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu, můžeme v případě, že dojde k narušení bezpečnosti, zveřejnit oznámení prostřednictvím webové stránky.

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás nanejvýš důležitá. Naše bezpečnostní opatření pravidelně kontrolujeme a snažíme se zlepšovat.

Pokud zjistíme porušení našich bezpečnostních opatření, které může způsobit újmu vám jako fyzické osobě, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.

9. KONTROLA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo se kdykoli bezplatně dozvědět o svých osobních údajích a o tom, jak tyto osobní údaje používáme. Máte právo nás požádat o opravu, doplnění nebo výmaz vašich osobních údajů. Můžete také požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů v řadě případů uvedených v GDPR. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud k tomu máte vážné a oprávněné důvody, které převažují nad naší potřebou zpracovávat vaše údaje. Vždy máte také právo vznést námitku proti používání osobních údajů pro účely přímého marketingu, a to i bez uvedení důvodu. Máte právo požadovat své osobní údaje v digitální a čitelné podobě a/nebo je předat jinému správci údajů dle vašeho výběru. Pokud je naše zpracování založeno na vašem předchozím souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat.

Svá práva můžete uplatnit na e-mailu [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu.

10. UKONČENÍ

Jak již bylo zmíněno, můžete kdykoli zkontrolovat nebo změnit osobní údaje, které o vás uchováváme, kontaktováním eCarsTrade.com. Na vaši žádost vymažeme vaše kontaktní údaje a osobní údaje z našich aktivních databází.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné, dokud nebudou ukončeny některou ze stran. Pokud již nesouhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Zásadami ochrany osobních údajů, musíte přestat používat webovou stránku eCarsTrade.com. Pokud nejste spokojeni s eCarsTrade.com, jeho obsahem nebo některou z těchto podmínek a zásad, vaším jediným právním prostředkem je přestat používat web. eCarsTrade.com si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit váš přístup a používání webové stránky nebo jejích částí bez předchozího upozornění, pokud se podle našeho výhradního uvážení domníváme, že takové použití je v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo poškozuje naše zájmy nebo zájmy jiné osoby nebo subjektu, nebo pokud má eCarsTrade.com důvody se domnívat, že jejich použití je v rozporu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nebo Podmínkami použití.

11. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

eCarsTrade.com si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Pravidelně kontrolujte tuto stránku kvůli změnám. Vaše používání služeb po jakékoli takové úpravě nebo změně Zásad ochrany osobních údajů bude považováno za váš výslovný souhlas s takto upravenými/změněnými Zásadami ochrany osobních údajů a za souhlas s tím, že budete těmito změněnými/upravenými Zásadami ochrany osobních údajů vázáni. Informace shromážděné před zveřejněním jakékoli změny budou použity v souladu s pravidly a zákony platnými v době, kdy byly informace shromážděny.

12. ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání webových stránek se řídí zákony Belgie. Strany se zavazují, že se nejprve pokusí vyřešit spor jednáním. Pokud strany nedosáhnou smírného řešení prostřednictvím vyjednávání, eCarsTrade.com souhlasí s předložením sporu příslušnému belgickému soudu.

13. AUTORSKÁ PRÁVA

Autorská práva našich webových stránek jsou majetkem eCarsTrade.com.

Texty, grafika, fotografie, animace, videa a klipy viditelné na webových stránkách jsou předmětem autorských práv a jsou součástí duševního vlastnictví eCarsTrade.com. Bez výslovného písemného souhlasu eCarsTrade.com je nelze reprodukovat, používat, prezentovat nebo reprezentovat. Jakákoli distribuce souborů, které uživatelé získají na základě Podmínek webových stránek, nebo částí těchto souborů, představuje porušení příslušných zákonů na ochranu duševního vlastnictví a je stíhána zákonem.

Nic obsažené na této webové stránce nelze vykládat jako udělení licence nebo práva na používání ochranné známky bez předchozího výslovného písemného souhlasu eCarsTrade.com.

14. KONTAKT

Pokud se domníváte, že eCarsTrade.com nedodržuje tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste mohli odpovědět na otázku, vyřešit stížnost týkající se webových stránek nebo služeb eCarsTrade.com nebo získat další informace týkající se služeb, kontaktujte prosím eCarsTrade.com prostřednictvím e-mailem na [email protected]

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (GBA) na následujících adresách.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Printing Press Street 35
1000 Brusel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

[email protected]

Tím není dotčen opravný prostředek u civilního soudu.

Pokud by Vám zpracováním Vašich osobních údajů vznikla škoda, můžete uplatnit nárok na náhradu.

Tato webová stránka může do zařízení, které používáte pro přístup k této webové stránce, umístit určité soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládáme do vašeho počítače nebo zařízení, které používáte k přístupu na tyto webové stránky.

Cookies používáme ke zlepšení vašeho zážitku při používání našich webových stránek. Můžeme také používat soubory cookie ke zlepšení nabídky našich služeb. Společnost eCarsTrade pečlivě vybrala tyto soubory cookie a podnikla kroky k zajištění ochrany a respektování vašeho soukromí za všech okolností.

Než webová stránka umístí soubory cookie do vašeho počítače, zobrazí se lišta zpráv požadující váš souhlas s nastavením těchto souborů cookie. Udělením souhlasu s umístěním souborů cookie umožňujete společnosti eCarsTrade poskytovat vám lepší zkušenosti a služby. Pokud si přejete, můžete odmítnout souhlas s umístěním souborů cookie; některé funkce webové stránky však nemusí fungovat plně nebo tak, jak bylo zamýšleno.

Tato webová stránka může umístit následující soubory cookie:

Nezbytně nutné soubory cookie (6)

Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Soubory cookie relace používáme k zapamatování vašich preferencí a udržování vaší relace, když používáte naše webové stránky.

název

Poskytovatel

Účel

Uplynutí

__stripe_mid

Proužek

Tento soubor cookie je nezbytný pro provádění transakcí kreditní kartou na webu. Službu zajišťuje
Stripe.com, který umožňuje online transakce bez ukládání informací o kreditní kartě.

1 rok

__stripe_sid

Proužek

Tento soubor cookie je nezbytný pro provádění transakcí kreditní kartou na webu. Službu zajišťuje
Stripe.com, který umožňuje online transakce bez ukládání informací o kreditní kartě.

1 den

m

Proužek

Určuje zařízení používané k přístupu na web. To umožňuje odpovídající formátování webové stránky.

2 roky

PHPSESSID

ecarstrade.com

Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky.

Zasedání

rc::a

google.com

Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je pro web přínosné, aby mohl vytvářet platné zprávy o používání jejich webu.

Vytrvalý

rc::c

google.com

Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty.

Zasedání

Funkční cookies (2)

Níže uvedené soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek.

preference a udržovat svou relaci, když používáte naše webové stránky.

název

Poskytovatel

Účel

Uplynutí

JAZYK

ecarstrade.com

Pamatuje si uživatelem zvolenou jazykovou verzi webové stránky

29 dní

Aukční laboratoř

ecarstrade.com

Pamatuje si uživatelem zvolené množství aut na stránku

29 dní

Analytické cookies (13)

Níže uvedené soubory cookie jsou analytické soubory cookie, což jsou soubory cookie, které se používají k získání přehledu o používání webových stránek a našich produktů.

název

Poskytovatel

Účel

Uplynutí

_vw_tab_guid

Správce značek Google

Registruje údaje o chování návštěvníků webu. To se používá pro interní analýzu a optimalizaci webových stránek

Zasedání

_ga

Google Analytics

Soubor cookie se používá pro Google Analytics, shromažďuje údaje o uživatelích a informace o návštěvnících webových stránek

2 roky

_gat

Google Analytics

Používá Google Analytics ke snížení počtu požadavků

1 den

_gid

Google Analytics

Tento soubor cookie je nainstalován službou Google Analytics. Soubor cookie se používá k ukládání informací o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, a pomáhá při vytváření analytické zprávy o tom, jak si webová stránka vede. Shromážděné údaje včetně počtu návštěvníků, zdroje, odkud pocházejí, a navštívených stránek v anonymní podobě.

1 den

_hjAbsoluteSessionInProgress

HotJar

Tento soubor cookie se používá k počítání, kolikrát různí návštěvníci navštívili webovou stránku – to se děje tak, že se návštěvníkovi přiřadí ID, takže se návštěvník nezaregistruje dvakrát.

1 den

_hjid

HotJar

Nastaví jedinečné ID pro relaci. To umožňuje webu získávat údaje o chování návštěvníků pro statistické účely.

1 rok

_hjIncludedInPageviewSample

HotJar

Určuje, zda má být navigace uživatele registrována v určitém statistickém zástupném symbolu.

1 den

_ym_d

Yandex Metrica

Obsahuje datum první návštěvy návštěvníka na webu.

1 rok

_ym_isad

Yandex Metrica

Tento soubor cookie se používá k určení, zda má návštěvník ve svém prohlížeči nějaký software na blokování reklam – tyto informace lze použít k znepřístupnění obsahu webu návštěvníkům, pokud je web financován reklamou třetí strany.

1 den

_ym_retryReqs

Yandex Metrica

Registruje statistické údaje o chování uživatelů na webu. Používá se pro interní analýzy provozovatelem webu.

Vytrvalý

_ym_uid

Yandex Metrica

Tento soubor cookie se používá ke shromažďování neosobních informací o chování návštěvníka na webových stránkách a neosobních statistikách návštěvnosti.

1 rok

yandexuid

Yandex Metrica

Registruje údaje o chování návštěvníků webu. To se používá pro interní analýzu a optimalizaci webových stránek.

1 rok

ymex

Yandex Metrica

Registruje údaje o chování návštěvníků webu. To se používá pro interní analýzu a optimalizaci webových stránek.

1 rok

Marketingové soubory cookie (17)

Soubory cookie, které používáme, abychom mohli zlepšit váš zážitek z prohlížení a zjistit vaše preference, abychom mohli zlepšit naši marketingovou strategii a poskytovat vám nabídky na míru.

Při návštěvě naší webové stránky můžete povolit nebo zakázat soubory cookie ve svém internetovém prohlížeči. Ve výchozím nastavení většina internetových prohlížečů přijímá cookies, ale to lze změnit. Pro další podrobnosti prosím zkontrolujte nastavení vašeho prohlížeče. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení prohlížeče.

název

Poskytovatel

Účel

Uplynutí

__ptq.gif

HubSpot

Odešle marketingové platformě Hubspot data o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály.

Zasedání

_ym_metrika_enabled

Yandex Metrica

Tento soubor cookie se používá ke shromažďování údajů o chování návštěvníka na webu – tyto informace lze použít k zařazení návštěvníka do segmentu návštěvníka, na základě společných preferencí.

1 den

i

Yandex Metrica

Soubory cookie Yandex Metrica používané k identifikaci uživatelů webu

10 let

IDE

doubleclick.net

Používá Google DoubleClick k registraci a hlášení akcí uživatele webových stránek po zhlédnutí nebo kliknutí na některou z reklam inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a zobrazování cílených reklam uživateli.

1 rok

metrika_enabled

Správce značek Google

Používá se ke sledování návštěvníků na více webových stránkách za účelem prezentace relevantní reklamy na základě preferencí návštěvníka.

1 den

testovací_cookie

doubleclick.net

Slouží ke kontrole, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie.

VISITOR_INFO1_ŽIVĚ

youtube.com

Pokusí se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube.

179 dní

webvisor/56122741

Yandex

Tento soubor cookie se používá ke shromažďování údajů o chování návštěvníka na webu – tyto informace lze použít k zařazení návštěvníka do segmentu návštěvníka, na základě společných preferencí.

Zasedání

yabs-sid

Správce značek Google

Registruje údaje o chování návštěvníků webu. To se používá pro interní analýzu a optimalizaci webových stránek.

Zasedání

YSC

youtube.com

Registruje jedinečné ID pro vedení statistik o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.

Zasedání

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube

Zasedání

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube

Vytrvalý

yt-remote-device-id

youtube.com

Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube

Vytrvalý

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube

Zasedání

yt-remote-session-app

youtube.com

Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube

Zasedání

yt-remote-session-name

youtube.com

Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.

Zasedání

yuidss

Yandex

Shromažďuje informace o chování uživatelů na více webových stránkách. Tyto informace se používají za účelem optimalizace relevance reklamy na webových stránkách.

1 rok

Zřeknutí se odpovědnosti

Tento přehled souborů cookie je snímek. eCarsTrade se snaží udržovat tento seznam co nejaktuálnější. Vzhledem k dynamickým vlastnostem internetu a mnoha (externím) zúčastněným stranám je však možné, že ne všechny aktuální soubory cookie jsou uvedeny vždy.


Načítání
Loading